Stor oppussingsvilje
i Vestfold

Boligkjøperindeksen 2017 viser at boligkjøpere i Vestfold er blant de mest villige til å pusse opp i landet. De er ikke bekymret over høye priser, og ikke noe sted i landet ser så mange på de siste måneders prisfall som en mulighet til å gjøre et godt kjøp. Vestfold er også et av stedene i landet hvor færrest sliter med å skaffe seg bankfinansiering.

Finansiering

Prispresset på boliger i Vestfold er fremdeles forholdvis moderat totalt sett. Det viser Boligkjøperindeksen 2017. 62 prosent av boligkjøperne ser etter bolig til under 4 millioner. På landsbasis er det bare 49 prosent som søker bolig innenfor samme prissjikt.

55 prosent av boligkjøperen i Vestfold som eier bolig fra før sier at de planlegger å kjøpe før de selger. Det er nesten på landsgjennomsnittet, og en liten økning på 5 prosentpoeng fra i fjor.

55%

50%

55 prosent i Vestfold planlegger i år å kjøpe ny bolig før de selger. Det er en oppgang fra i fjor da tilsvarende andel var 50 prosent.

Det ser ikke ut til at vestfoldinger flest lar seg rive med av det lave rentenivået. 70 prosent svarer nei på spørsmål om det lave rentenivået påvirker dem til å se etter dyrere boliger enn planlagt. Det plasserer Vestfold blant de tre mest forsiktige fylkene i landet.

Vestfold er også det fylket hvor færrest blir berørt av den nye boliglånsforskriftens krav om at man bare kan låne inntil 5 ganger samlet bruttoinntekt. Bare 10 prosent svarer at dette gjør at de må se seg om etter rimeligere boliger.

Boligkjøperen i Vestfold er heller ikke bekymret hverken for høye priser eller de siste måneders prisfall. Selv om 38 prosent synes prisene begynner å bli for høye eller er redd toppen er nådd og at vi går mot et fall, mener 50 prosent at prisene vil ta seg opp igjen eller at de bare ikke er bekymret. Andelen bekymrede vestfoldinger i fjor var på 49 prosent.

Når det gjelder de siste måneders prisfall, sier hele 70 prosent at de er upåvirket av det eller ser på det som en mulighet til å gjøre et godt kjøp. Ikke noe annet sted i landet ser så mange boligkjøpere så positivt på prisfallet.

70%
ser på de siste måneders prisfall som en mulighet for å gjøre et godt kjøp.

I følge Boligkjøperindeksen 2017 er Vestfold det fylket ved siden av Møre og Romsdal hvor flest – 81 prosent – opplever det som lett å få finansieringsbevis fra banken. Likevel er det bare 71 prosent som sier de klarer å møte egenkapitalkravet på 15 prosent på egenhånd. Det er litt lavere enn landsgjennomsnittet på 73 prosent.

Beliggenhet

Boligkjøperindeksen 2017 viser at hele 82 prosent av vestfoldingene ser etter bolig innenfor samme kommune. Det gjør dem til de mest hjemmekjære i hele landet. Bare 4 prosent ser seg om etter bolig i et annet fylke. De er heller ikke interessert i å flytte spesielt mange kilometere. 72 prosent sier nemlig at de er på jakt innenfor 10 kilometer av nåværende bopæl.

Beliggenhet er viktig for norske boligkjøpere. 54 prosent av boligkjøperne i Vestfold er enig eller helt enig i påstanden om at dette er så viktig at de prioriterer det fremfor boligstandard, og 46 mener det samme om usjenert beliggenhet.

54%
prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard

Boligkjøperne i Vestfold er lite opptatt av god kollektivtransport. Bare 37 prosent sier dette er viktig eller svært viktig for dem – mot et landsgjennomsnitt på 63 prosent. Faktisk sier hele 30 prosent at det er svært lite viktig. Det er høyest i hele landet.

Nærhet til naturen er viktig for nordmenn flest. I Vestfold sier 41 prosent av boligkjøperne at nærhet til sjøen er viktig eller svært viktig. Bare i Møre og Romsdal er de mer opptatt av sjøen. 36 prosent mener nærhet til mark er viktig eller svært viktig.

Boligstandard

Boligkjøperindeksen viser at kjøpere i Vestfold ikke er redd for å pusse opp. 81 prosent sier nemlig at de er villig til å gjøre et kjøp som krever litt overflateoppussing som maling, beising eller sparkling.

59 prosent er også innstilt på å ta jobben med bytte av kjøkken eller bad, og hele 21 prosent er klare for å påta seg fullstendige oppussingsobjekt som innebærer etterisolering, ombygging eller bytte av kledning eller tak. Dette gjør vestfoldingene til de mest oppussingsvillige i hele landet, bare slått av naboene i Telemark. 43 prosent svarer at en energieffektiv bolig er viktig eller svært viktig for dem.

Ikke noe sted i landet er kveldssol viktigere enn i Vestfold. 76 prosent sier det er viktig eller svært viktig. 51 prosent sier det samme om utsikt, og 79 prosent om terrasse eller balkong. 46 prosent mener hage er viktig eller svært viktig.

76%
anser kveldssol som viktig eller svært viktig