Telemarkinger mest
innstilt på å pusse opp

Telemark er fylket hvor flest tenker å kjøpe bolig før de selger. Det viser Krogsveens Boligkjøperindeks 2017. Boligkjøperne i Telemark er de som er mest innstilt på å pusse opp, og også de som leser teknisk tilstandsrapport mest grundig. Over halvparten av kjøperne ser etter boliger under 3 millioner kroner. Likevel synes mange at prisene begynner å bli for høye.

Finansiering

Telemark er også i år blant fylkene hvor flest ser etter rimelige boliger. Boligkjøperindeksen 2017 viser at 57 prosent er på jakt etter boliger til under 3 millioner kroner. På landbasis er det bare 28 prosent av boligkjøperne som søker boliger i denne prisklassen. Kun 20 prosent av boligkjøperne i Telemark leter etter boliger til over 4 millioner.

Likevel er Telemark blant de tre fylkene hvor flest – 37 prosent – synes prisnivået begynner å bli for høyt. Det er også det fylket hvor flest – 44 prosent – sier at de siste måneders prisfall ikke påvirker dem overhodet. Dette kan ha å gjøre med at prisfallet i første rekke er et Oslo-fenomen.

Boligkjøperindeksen viser at Telemark er det fylket hvor flest boligkjøpere som eier bolig fra før – hele 65 prosent – tenker å kjøpe først og selge etter på. Dette er 9 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, og en økning på hele 19 prosentpoeng fra i fjor da telemarkingene var blant de mest forsiktige i landet.

65%

46%

65 prosent i Telemark planlegger i år å kjøpe ny bolig før de selger. Det er en oppgang fra i fjor da tilsvarende andel var 46 prosent.

Det ser ut til at boligkjøpere i Telemark ikke lar seg rive med av det lave rentenivået. Bare 17 prosent sier at dette påvirker dem til å se etter dyrere boliger. Dette gjør telemarkingene til de mest edruelige i hele landet.

20 prosent oppgir at de synes det er vanskelig å få finansieringsbevis i banken, og 27 prosent sier de ikke klarer å møte hele egenkapitalkravet på 15 prosent selv. Det ser imidlertid ikke ut til at den nye boliglånsforskriftens krav om at man kun kan låne maksimalt 5 ganger samlet bruttoinntekt påvirker boligkjøpere i Telemark nevneverdig. Bare 12 prosent sier at dette gjør at de må se seg om etter rimeligere boliger enn de ellers ville gjort.

Beliggenhet

Boligkjøperindeksen viser at telemarkingene trives best der de er. 74 prosent sier de vil flytte innenfor samme kommune de bor, og bare 4 prosent kan tenke seg å flytte ut av fylket. 71 prosent sier også at de ønsker å holde seg innenfor 10 kilometer fra dagens bolig, og 29 prosent kan være villig til å strekke seg mer enn én mil hjemmefra.

46 prosent av boligkjøperne i Telemark mener en bolig med usjenert beliggenhet er viktig eller svært viktig. 47 prosent er enig eller helt enig i at beliggenhet er så viktig at de prioriterer det fremfor boligstandard.

46%
mener en bolig med usjenert beliggenhet er viktig eller svært viktig

Et godt kollektivtilbud er derimot langt ned på prioriteringslisten for de fleste telemarkinger. Bare 33 prosent mener det er svært viktig eller viktig – hvilket er 30 prosentpoeng lavere enn landssnittet. Hele 21 prosent sier til og med at det er svært lite viktig. Bare i nabofylket Vestfold er folk mindre opptatt av kollektivtransport.

Nærhet til sjøen er ikke viktig for de fleste i Telemark. Bare 20 prosent mener det er viktig eller svært viktig, mens 35 prosent synes nærhet til marka er viktig eller svært viktig.

Boligstandard

Boligkjøperen i Telemark er tydeligvis ikke redd for å brette opp ermene og pusse opp litt. 83 prosent sier nemlig at det er helt greit å kjøpe en bolig som trenger litt overflateoppussing som et malingsstrøk, sparkel eller beis, og 59 prosent er villig til å påta seg jobben med bytte av bad, kjøkken eller annet våtrom.

Hele 26 prosent sier de er innstilt på å påta et fullt rehabiliterings­objekt med bytte av kledning, tak eller andre større ombygginger. Dette gjør telemarkingene til de mest oppussingsvillige i hele landet.

26%
er innstilt på å ta fatt på et fullt rehabiliterings-
objekt
ved bytte av bolig.

42 prosent mener en energieffektiv bolig er viktig eller svært viktig. Samtidig sier 26 prosent at dette er lite eller svært lite viktig – og hele 11 prosent at det er svært lite viktig. Det gjør Telemark til det fylket hvor flest er uinteressert i en energieffektiv bolig.

Kveldssol er viktig. 74 prosent av telemarkingene anser det for viktig eller svært viktig, mens 77 prosent mener det samme om terrasse eller balkong. 60 prosent mener det samme om hage. Ikke noe annet sted i Norge er hage viktigere.