Kresne boligkjøpere
i Østfold

Boligkjøperindeksen 2017 viser at boligkjøpere i Østfold er blant de mest kresne når det kommer til standard og energiforbruk. Samtidig er det også det fylket hvor kjøperne jakter de billigste boligene, og hvor flest strever med å få finansieringsbevis i banken.

Finansiering

Boligkjøperindeksen 2017 viser 8 av 10 – 82 prosent – av boligkjøperne i Østfold ser etter boliger til under 4 millioner. I fjor svarte 9 av 10 svarte de jaktet i prisklassen under 4 millioner. Men det betyr fremdeles at Østfold er det fylket hvor flest ser etter de rimeligste boligene. På landsbasis er det bare 49 prosent som er på boligjakt under 4-millionersterskelen.

Det ser ut til at østfoldingene er enige med den gjennomsnittlige nordmannen når det kommer til tidspunkt for kjøp av ny bolig. 53 prosent av de som eier bolig fra før sier at de tenker å kjøpe først og selge etterpå, noe som nærmer seg snittet på landsbasis (56 prosent). Østfold er det fylket etter Rogaland med flest førstegangskjøpere. 20 prosent oppgir nemlig at de ikke eier bolig fra før.

Bare 17 prosent av boligkjøperne i Østfold sier at den fortsatt lave renta påvirker dem til å se etter dyrere boliger. Det er 4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

53%

49%

53 prosent i Østfold planlegger i år å kjøpe ny bolig før de selger. Det er en oppgang fra i fjor da tilsvarende andel var 49 prosent.

I følge boligkjøperindeksen er Østfold det fylket hvor flest – 26 prosent – opplever at det er vanskeligst å få finansieringsbevis fra banken. Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 20 prosent. 72 prosent oppgir at de kan møte egenkapitalkravet på egenhånd.

Samtidig sier 13 prosent at den nye boliglånsforskriftens krav om at du maksimalt kan låne 5 ganger samlet bruttoinntekt har gjort at de ser etter rimeligere boliger. Det er 5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 18 prosent.

Østfoldingene er generelt mer bekymret over prisnivået i boligmarkedet enn de fleste andre. 48 prosent mener det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig eller er redd for at toppen er nådd og at prisene skal falle. Det er høyere enn landsgjennomsnittet på 43 prosent.

Indeksen viser også at østfoldingene er de i landet som synes selve budgivningsprosessen er vanskeligst. 26 prosent opplever den som vanskelig eller svært vanskelig, mot 13 prosent på landsbasis.

I Østfold sier 23 prosent at de ønsker å se an prisutviklingen før de kjøper på grunn av de siste månedenes negative prisutvikling, mens 61 prosent sier de ikke lar seg påvirke av det– eller at de ser på det som en mulighet til å gjøre et godt kjøp.

48%
synes det er for dyrt eller at toppen er nådd

Beliggenhet

Bare 5 prosent av Østfoldingene er interessert i å flytte ut av fylket. Det er en markant nedgang fra i fjor da hele 18 prosent sa seg villig til å forlate Østfold.

Samtidig er østfoldingene blant de mest mobile i landet. 46 prosent svarer nemlig at de er villige til å flytte over 10 kilometer, noe som er betraktelig mer enn landsgjennomsnittet på 36 prosent. 28 prosent er villige til å flytte mer enn 20 kilometer. Bare hedmarkingene er mer villige til å flytte lenger.

46%
er villige til å flytte over 10 kilometer

Beliggenhet er viktig for de fleste. 48 prosent sier de er helt enig eller enig i at de prioriteter beliggenhet fremfor boligstandard. Over halvparten – 51 prosent – sier at usjenert beliggenhet er viktig eller svært viktig. Men bare 38 prosent mener at et godt kollektivtilbud er viktig, hvilket er langt lavere enn landsgjennomsnittet på 63 prosent.

Naturen er viktig for boligkjøpere i Østfold. 24 mener nærhet til sjøen er viktig eller svært viktig, men hele 51 mener det samme om nærhet til marka.

Boligstandard

Boligkjøpere i Østfold er blant de mest kresne i landet når det kommer til standard. 17 prosent sier det ikke er aktuelt å kjøpe en bolig med behov for lettere overflateoppussing, og 44 prosent er lite villige til å foreta bytte av våtrom eller kjøkken. 76 prosent sier at et totalt rehabiliterings­objekt er uinteressant.

76%
er ikke interessert i rehabiliterings-
objekter

53 prosent av de spurte svarer at en energieffektiv bolig er viktig eller svært viktig for dem, noe som er mer enn 10 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Dette gjør Østfold til det mest energibevisste fylket etter Hedmark.

Kveldssol står høyt i kurs. 75 prosent sier det er viktig eller svært viktig, og 80 prosent mener det samme om terrasse eller balkong. Andelen som mener det samme for hage er 40 prosent, mens 58 prosent mener garasje er viktig eller svært viktig.