Dette er boligkjøperen i Hedmark 2017

Boligkjøperen i Hedmark er villig til å flytte langt. Hele 54 prosent sier de er villige til å flytte over én mil fra nåværende bolig. Det er hele 19 prosentpoeng fler enn landsgjennomsnittet. Det viser Boligkjøperindeksen 2017.

Finansiering

Boligkjøperindeksen 2017 viser at boligkjøperne i Hedmark synes det har blitt vanskeligere å få finansieringsbevis fra banken. Til tross for at 75 prosent sier det er enkelt, så er det nest lavest i landet, kun foran Østfold. I tillegg er det en betydelig nedgang fra fjoråret, da 92 prosent svarte det samme. Det betyr en nedgang på hele 18 prosentpoeng i forhold til 2016. Årsaken kan kanskje være den nye boliglånsforskriften. 22 prosent sier i Hedmark at den nye forskriften medfører at de ser på en bolig i en lavere prisklasse enn det de ville ha gjort tidligere.

75%

92%

75 prosent sier det er enkelt å få finansieringsbevis fra banken. Det betyr en nedgang på hele 18 prosentpoeng i forhold til 2016.

Det kan også ha en sammenheng med at hedmarkingene leter etter rimeligere boliger. 63 prosent sier de ser etter boliger til under 3 millioner kroner. 29 prosent sier de ser etter en bolig til under 2 millioner kroner. Det er nesten 5 ganger flere enn landsgjennomsnittet i det laveste prissjiktet. Samtidig oppgir kun 66 prosent at de møter kravet om 15 prosent egenkapital på egenhånd. Andelen er syv prosentpoeng lavere enn for resten av landet.

Hele 46 prosent av boligkjøperne i Hedmark mener det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig. Det er 17 prosent fler enn for landsgjennomsnittet, og høyest i landet. Likevel er det lavere enn i fjor hvor 7 av 10 boligkjøpere i Hedmark svarte det sammen.

Beliggenhet

Hedmark er et fylke med store avstander og dette påvirker beslutningsprosessen under boligkjøp. I følge Boligkjøperindeksen 2017 sier 54 prosent av kjøperne i Hedmark at de er villige til å flytte lengre enn én mil fra nåværende bosted. Dette er hele 19 prosent over landsgjennomsnittet.

I tillegg er det mange i Hedmark som er villig til å flytte til en annen kommune i fylket. 21 prosent i Hedmark svarer at de leter etter en bolig i en annen kommune i samme fylke, det er høyest i landet og 7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. 54 prosent av boligkjøperne i Hedmark sier de ønsker å bli værende i samme kommune, det er 15 prosentpoeng færre enn gjennomsnittet i landet.

Det som er med å skille Hedmark fra andre regioner i Norge, er at beliggenheten betyr mindre. Kun 42 prosent velger beliggenhet fremfor boligstandard i Hedmark, det er 8 prosentpoeng lavere enn på landsbasis. I tillegg må bilen stå sterkt i Hedmark. Dette bekrefter Boligkjøperindeksen, hvor kun 20 prosent av kjøperne i Hedmark oppgir nærhet til kollektivtrafikk som svært viktig i beslutningsprosessen. Dette er 18 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Boligstandard

Hele 86 prosent av boligkjøperne i Hedmark ønsker seg balkong eller terrasse, mens 45 prosent ønsker hage. 71 prosent av boligkjøpere i Hedmark ønsker seg gode solforhold med aftensol, og 71 prosent oppgir at de leter etter en bolig med utsikt.

Over 8 av 10 boligkjøpere i Hedmark (84 prosent) sier det er aktuelt å kjøpe en bolig med behov for overflateoppussing. 58 prosent sier i Hedmark at de kan vurdere en bolig med behov for oppussing av bad og kjøkken, mens kun 15 prosent er interessert i et rehabiliteringsobjekt.

8/10
sier det er aktuelt å kjøpe en bolig med behov for overflateoppussing.