Vestfold har landets minst bekymrede boligkjøpere

Stadig flere bekymrer seg for økte boligpriser – men ikke i Vestfold. Tall fra Boligkjøperindeksen 2016 viser at Vestfold er det fylket hvor færrest er bekymret for boligfremtiden. Boligkjøperen i Vestfold er villig til å betale ekstra for godt bomiljø, ser etter boliger i ulike prisklasser, og er villige til å pusse opp.

Finansiering

Etterspørselen etter boliger over 4 millioner er stor og hele 37 prosent av boligkjøperne i Vestfold ser etter objekter i denne prisklassen. Samtidig har Vestfold et differensiert boligmarked, hvor 41 prosent ser etter boliger under 3 millioner kroner. Halvparten – 49,7 prosent – av boligkjøperne i Vestfold med bolig fra før sier de at de ønsker å kjøpe ny bolig før de selger den de allerede har. Det er nesten likt som i fjor, da nesten 53 prosent svarte det samme.


moereogromsdal_circle_money

49% er bekymret for prisutviklingen eller at man har nådd en pristopp

Krogsveens Boligkjøperindeks 2016 har spurt norske boligkjøpere om de er bekymret for at boligene blir for dyre, og om man er redd for at prisene har nådd toppen. 67 prosent av kjøperne svarer ja på dette på landsbasis – kun 49 prosent i Vestfold.Sammenligner vi tallene fra i fjor så er det på landsbasis en økning på 10 prosentpoeng blant de som er bekymret for boligmarkedet. Andelen bekymrede boligkjøpere i Vestfold i år er det samme som i fjor.

moereogromsdal_circle_piggybank

74% sier de møter egenkapitalkravet

21 prosent av boligkjøperne i Vestfold sier at de blir påvirket av det lave rentenivået, og at de dermed ser etter dyrere bolig enn planlagt. Samtidig sier de at det ikke er vanskelig å få finansieringsbevis fra banken. Hele 82 present sier dette er enkelt, til tross for at kun 74 prosent sier de møter egenkapitalkravet på 15 prosent på egenhånd.

Beliggenhet

Halvparten av boligkjøperne i Vestfold ønsker å prioritere beliggenhet fremfor boligstandard. Samtidig sier mer enn 4 av 10 at de er villige til å flytte over 10 km fra nåværende bolig.


vestfold_circle_homeheart

91% ønsker en bolig innenfor samme fylke

Boligkjøper i Vestfold ønsker allikevel å bli værende. 66 prosent av boligkjøperne sier de ønsker å bli værende i den kommunen de allerede bor i. Nesten 14 prosent oppgir at de ser etter en bolig i en annen kommune i Vestfold, mens kun 9 prosent sier de vil flytte ut av fylket.

Bomiljø

Boligkjøperindeksen gir gode svar på hva vestfoldinger ønsker når de ser etter ny bolig, og blant annet er de villige til å betale ekstra for godt bomiljø. Hele 62 prosent sier de er villig til betale mer for et godt bomiljø. Det er nesten 5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Når det kommer til sammensetningen av nabolaget, stiller de fleste med et åpent sinn. 34 prosent sier det er av liten betydning eller ikke relevant hva slags sammensetning det er i nabolaget. 30 prosent svarer at de ser etter et nabolag hvor det er en blanding av barnefamilier og mer etablerte husstander

36 prosent av alle boligkjøpere i Vestfold er ute etter større plass når de ser etter ny bolig. 1 av 3 oppgir at de ønsker en mer praktisk bolig, mens 23 prosent oppgir at det er endret familiesituasjon som gjør at de er ute i boligmarkedet.

Boligstandard

En bolig med behov for enkel overflateoppussing er populært i Vestfold. Hele 83,5 prosent sier det er greit å kjøpe en bolig med slike behov. Når det gjelder rehabiliteringsprosjekter, så sier nesten 29 prosent i Vestfold at dette også er et alternativ å kjøpe. Dette er 8 prosentpoeng over landsgjennomsnittet – og høyest i landet.


vestfold_circle_garden

Litt over halvparten av boligkjøperne ønsker hage

Boligkjøperne i Vestfold har også flere ønsker: 55 prosent sier utsikt er viktig eller svært viktig, mens 75 prosent ønsker kveldssol. 82 prosent sier de ønsker balkong eller terrasse, mens litt over halvparten av boligkjøperne ønsker hage. Heis derimot er det få i Vestfold som ser etter. Nesten 70 prosent sier det er svært lite viktig eller lite viktig med heis, nesten 10 prosentpoeng flere enn landsgjennomsnittet.

vestfold_circle_garage

76% ønsker garasje

Plass til bilen er viktig rolle når vestfoldinger skal kjøpe ny bolig. 76 prosent av kjøperne i fylket ønsker garasje. Det er høyest i landet og 16 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Til sammenligning er det kun 37 prosent som sier de ønsker nærhet til kollektivtransport. Det er 26 prosentpoeng lavere enn resten av landet.

Rådgivning

Halvparten av alle boligkjøpere i Vestfold sier de ikke ønsker råd ved boligkjøp. Det er 15 prosentpoeng flere enn landsgjennomsnittet. Det er mulig svaret blir slik fordi vestfoldinger opplever boligkjøpet som enkelt. Hele 76 prosent sier de opplever selve kjøpsprosessen som enkel.