1 av 3 boligkjøpere i Telemark klarer ikke egenkapitalkravet

34 prosent av boligkjøperne i Telemark oppgir at de ikke har hele egenkapitalkravet selv før de skal kjøpe ny bolig – 10 prosentpoeng flere enn landsgjennomsnittet. Det viser tall fra Boligkjøperindeksen 2016. Boligkjøperen i Telemark er mindre risikovillig enn i resten av landet, og halvparten av boligkjøperne ser etter bolig under 3 millioner kroner

Finansiering

Telemarkinger leter etter boliger til under tre millioner kroner – hele 60 prosent oppgir at de ser etter en bolig i dette prissjiktet. Kun fire prosent sier de ser etter bolig over 5,5 millioner kroner, noe som er 22 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Det kan virke som at bankene er noe mindre restriktive når det gjelder egenkapitalkravet utenfor de store pressområdene. 34 prosent av boligkjøperne i Telemark møter ikke hele egenkapitalkravet selv. Forklaringen boligkjøperne selv gir i Boligkjøperindeksen 2016 er at de regner med å få finansiering til tross for at de ikke innfrir kravet. 13,6 prosent sier at de satser på dette.


telemark_circle_piggybank

66% møter egenkapitalkravet

Det lave rentenivået preger heller ikke boligkjøperen i Telemark i særlig grad. Kun 12 prosent sier de ser på dyrere boliger på grunn av lav rente, noe som er halvparten av landsgjennomsnittet og lavest av alle fylker i undersøkelsen. Også 80 prosent av boligkjøperne sier det er enkelt å få finansieringbevis fra banken.


telemark_circle_money

50% sier de er bekymret for det høye prisnivået

Boligkjøpere i Telemark tar også mindre risiko enn boligkjøpere i resten av landet. 46 prosent av de som eier bolig fra før sier de ønsker å kjøpe ny bolig før de selger sin nåværende. Det er nest lavest i landet, 10 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet, og kun høyere enn boligkjøpere i Rogaland. Det er litt lavere enn i fjor, da 48 prosent av Telemarkingene svarte det samme.

Det er heller ikke telemarkinger som er de mest bekymrede boligkjøperne. Halvparten av boligkjøperne er redde for at prisene har nådd toppen, eller at det begynner å bli for dyrt, men det er 14 prosentpoeng færre enn landsgjennomsnittet.


Beliggenhet

Beliggenhet betyr som alltid mye, også for boligkjøperen i Telemark. 45 prosent svarer at de prioriterer beliggenhet fremfor bomiljø.


telemark_circle_homeheart

64% ønsker å bli værende i sin kommune

Årets Boligkjøperindeks viser at vi generelt er ganske hjemmekjære. 64 prosent av boligkjøperne sier at de ønsker å kjøpe ny bolig innenfor den samme kommunen de allerede bor i. 14 prosent vurderer å flytte til en annen kommune innenfor samme fylke, mens bare drøyt 8 prosent ser for seg å flytte til et annet fylke. Samtidig sier 55 prosent av boligkjøperne i Telemark at de er villige til å flytte mer enn 6 kilometer fra sin nåværende bolig, mens nesten 36 prosent er villig til å flytte mer enn 10 km.

bomiljo

43% oppgir nærhet til kollektivtrafikk som viktig eller svært viktig

Bomiljø

Halvparten av boligkjøperne i Telemark mener et godt bomiljø er viktig, og at de er villig til å betale for det. Det er allikevel nesten 8 prosentpoeng lavere en landsgjennomsnittet. Når det kommer til sammensetningen av nabolaget, stiller de fleste med et åpent sinn. 34 prosent sier det er av liten betydning eller ikke relevant hva slags sammensetning det er i nabolaget, mens 33 prosent ønsker seg en blanding av barnefamilier og mer etablerte husstander. Over 80 prosent sier at de er delvis enig, uenig eller helt i uenig i at det er viktig at naboene er i samme livssituasjon som dem selv når de ser etter ny bolig.

43 prosent av alle boligkjøpere er ute etter større plass når de ser etter ny bolig. 1 av 3 oppgir at de ønsker en mer praktisk bolig, mens 27 prosent oppgir at det er endret familiesituasjon som gjør at de er ute i boligmarkedet.

Boligstandard

Så hva ønsker boligkjøperen i Telemark seg? Halvparten av boligkjøperne ser etter bolig med utsikt, mens 76 prosent ønsker gode solforhold. Det er tydelig at boligkjøperen i fylket er glad i å være ute. 69 prosent svarer nemlig at det er viktig eller svært viktig med terrasse eller balkong. På landsbasis sier 58 prosent dette. Også boliger med hage er viktig. Nesten halvparten av boligkjøperne ser etter en bolig med hage.


telemark_circle_garden

50% ser etter bolig med hage

Det som er relativt lite viktig for boligkjøperen i Telemark er nærhet til kollektivtrafikk. Kun 43 prosent oppgir dette som viktig eller svært viktig, over 20 prosentpoeng mindre enn landsgjennomsnittet. Heller ikke heis er viktig i Telemark. Kun 10 prosent oppgir dette som viktig i boligjakten – 13 prosentpoeng lavere enn resten av landet.


Rådgivning

Boligkjøperen i Telemark er i markedet en god stund før han eller hun faktisk kjøper ny bolig. 62 prosent sier de har brukt lenger tid enn 6 måneder på boligkjøpet.

Når det gjelder bistand i boligjakten sier over 47 prosent at de kunne ønske seg rådgivning eller prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig. 22 prosent oppgir at de synes selve kjøpsprosessen er vanskelig eller svært vanskelig, mens 27 prosent sier de kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver.