Stor usikkerhet blant boligkjøperne i Rogaland

Det er fortsatt betydelig usikkerhet blant boligkjøperne i Rogaland. Andelen kjøpere som ønsker å selge nåværende bolig før de kjøper en ny har steget med 8 prosentpoeng siden i fjor, og 26 prosent opplever det som vanskelig å få finansieringsbevis.

Finansiering

Mye tyder på at boligkrisen i Stavanger og omegn ikke er over, men er på bedringens vei. I følge Krogsveens Boligkjøperindeks 2016 skiller Rogaland seg klart ut fra resten av landet når det kommer til risikovilje.

Ser vi på tallene kun for boligkjøpere som allerede eier bolig, sier 41 prosent i Rogaland at de ønsker å selge før de kjøper ny bolig. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 25 prosent, mens denne andelen i Oslo utgjør 23 prosent av boligkjøperne. Nå sier altså 45 prosent at de tenker å kjøpe før de selger. I fjor var andelen kun på drøyt 37 prosent. Så selv om det er tegn til bedring på boligmarkedet i Stavanger-regionen, er rogalendingene fortsatt de minst risikovillige kjøperne.


rogaland_circle_money

49% er bekymret for prisutviklingen eller at man har nådd en pristopp

Mens mer enn halvparten av boligkjøperne i landet forøvrig synes prisene nå begynner å bli for høye, mener kun hver tredje kjøper dette i Rogaland. Ser vi på totalandelen av de som sier de er bekymret for prisutviklingen, eller at vi har nådd toppen, så skiller Rogaland seg betydelig fra resten av landet. 67 prosent på landsbasis sier at de er bekymret, mens bare 49 prosent mener dette i Rogaland.

moereogromsdal_circle_piggybank

65% klarer egenkapitalkravet

Drøyt halvparten – 55 prosent – oppgir at de ser etter boliger under 4 millioner, og kun 2 prosent sier de ser etter boliger til over 7 millioner. I landet som helhet ser nesten 12 prosent etter boliger til over 7 millioner kroner. At bremsen er på i fylket reflekteres også i at hele 26 prosent opplever det som vanskelig å få finansieringsbevis. Tallet for landet forøvrig er 15 prosent. Det plasserer Rogaland på toppen som det fylket hvor bankene har strammet inn mest når det gjelder å innvilge lån. På samme måte er Rogaland også på bunnplassering når det gjelder andel som har hele egenkapitalen selv: bare 65 prosent klarer 15-prosentskravet.

rogaland_circle_homeheart

98% ønsker en bolig innenfor samme fylke

Beliggenhet

Viljen til å flytte fra fylket er lavere enn man kanskje skulle tro når man tar de tøffe tidene i betraktning. 20 prosent sier at de kunne tenke seg å flytte til en annen kommune i fylket, mens bare 2 prosent tenker seg å flytte til et annet fylke. Det er totalt sett lavere enn i landet som helhet, hvor 23 prosent sier at de ser utenfor enten kommunens eller fylkets grenser. 35 prosent av rogalendingene sier at er villig til å flytte over en mil fra sin nåværende bolig.

Bomiljø

Også rogalendingene er opptatt av godt bomiljø. 50 prosent svarer at de er villig til å betale ekstra for det, noe som riktignok er litt lavere enn landssnittet på 58 prosent. I likhet med landet forøvrig, er rogalendingene generelt lite opptatt av hvordan nabolaget er satt sammen. Over 40 prosent føler at dette er uten betydning. På ett punkt scorer likevel fylket høyere enn landet forøvrig: nesten 17 prosent mener det er viktig at det er mange småbarnsfamilier der. Det er høyest i hele landet. Over 24 prosent sier at det er viktig eller svært viktig at de fleste naboene er i samme livssituasjon.

Den fremste grunnen til at folk flytter i Rogaland er at de trenger større plass. Det sier 48 prosent av de spurte i fylket. På annen plass kommer endring i livssituasjon med 34 prosent, etterfulgt av et ønske om en mer praktisk bolig på nesten 33 prosent. Noe som kanskje er litt overraskende er at 21 prosent av boligkjøperne i det pressede oljefylket sier at de har fått bedre økonomi og råd til ny bolig, noe som plasserer Rogaland på topp tre innenfor den kategorien.

Boligstandard

Det er også andre trekk i boligmarkedet i Rogaland som skiller seg fra resten av landet. Det virker som at rogalendinger har noe høyere kvalitetskrav, enn boligkjøpere i resten av landet.

Rogalendinger er lite villige til å pusse opp. Kun 13 prosent av kjøperne i fylket er villige til å kjøpe et rehabiliteringsprosjekt, noe som er lavest i landet og hele 8 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Også boliger med noe oppussingsbehov er rogalendinger mer skeptiske til enn andre. Mens 82 prosent av kjøperne i fylket godtar noe overflateoppussing, sier 85 prosent på landsbasis det samme. Halvparten av de spurte i undersøkelsen sier de er villig til å prioritere beliggenhet fremfor boligstandard på landsbasis. For Rogaland er tallet kun 43 prosent.


rogaland_circle_garden

44% ser etter en bolig med hage

Det kjøperne i fylket derimot ønsker seg er gode solforhold. Hele 70 prosent av de spurte sier dette er viktig eller svært viktig. Halvparten av boligkjøperne er på utkikk etter god utsikt og terrasse/balkong, mens 44 prosent ser etter en bolig med hage. Det som imidlertid virker å bety lite i Rogaland er nærhet til kollektivtrafikk. Har svarer kun 20 prosent at dette er svært viktig, mot 40 prosent på landsbasis.

Rådgivning

Selv om beslutningen tas raskt i visningsrunder, er boligkjøperen i Rogaland imidlertid i markedet en god stund før han eller hun faktisk kjøper bolig. Det kan tyde på at man ikke kjøper det første og beste man kommer over. 52 prosent sier at de har sett etter ny bolig i mer enn 6 måneder, og 39 prosent at de har sett etter ny bolig i så mye som 1 til 4 år.

Boligkjøperen i Rogaland kan imidlertid tenke seg både bistand i boligjakten og selve kjøpsprosessen. Omlag 56 prosent oppgir at de kunne ønske seg rådgivning eller prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig. 25 prosent av boligkjøperne kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver.