Bekymrede
boligkjøpere i Oslo

Oslo er det stedet i landet hvor boligkjøperne er mest bekymret for utviklingen i boligmarked. Det viser tall fra Boligkjøperindeksen 2016. Hele 73 prosent sier de enten er bekymret for at det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig, eller at prisene har nådd toppen. Allikevel sier 1 av 3 boligkjøpere i Oslo at de ser etter dyrere bolig på grunn av det lave rentenivået.

Finansiering

Boligprisene i Oslo stiger stadig, og nesten 4 av 10 boligkjøpere opplyser nå at de ser etter en bolig til over 5,5 millioner kroner – og 22 prosent sier de leter i markedet etter boliger verdt mer enn 7 millioner kroner. Kun 12 prosent av boligkjøperne i resten av landet gjør det samme.


oslo_circle_money

60% er bekymret
for høye boligpriser

Hver tredje kjøper i Oslo – nesten 65 prosent – sier at det lave rentenivået gjør at de ser etter dyrere bolig enn de ellers ville gjort. Tallet er basert på kjøpere som allerede eier bolig. Til sammenligning var tilsvarende tall 63 prosent i fjor. Samtidig er det nesten 60 prosent som sier at de er bekymret for at prisene begynner å bli for høye. Oslo er det stedet i landet hvor boligkjøperne er mest bekymret for utviklingen. Hele 73 prosent sier de enten er bekymret for at det begynner å bli for dyrt å kjøpe bolig, eller at prisene har nådd toppen.


oslo_circle_piggybank

77% kan møte egenkapitalkravet

Hele 65 prosent av alle boligkjøpere i Oslo sier de planlegger å kjøpe ny før de selger nåværende bolig. Dette viser en boligkjøper i Oslo med høy grad av vilje til å ta risiko. Når det kommer til finansiering opplever de fleste – 87 prosent - at det er enkelt å få finansieringsbevis, mens kun 77 prosent sier at de kan møte egenkapitalkravet på 15 prosent egenhånd.


Beliggenhet

80 prosent av boligkjøpere i hovedstaden oppgir nærhet til kollektivtrafikk som viktig eller svært viktig i beslutningsprosessen. Det virker som at alle vil ha kort vei til buss, trikk eller bane. Her scorer Oslo vesentlig høyere enn alle andre norske byer, og 14 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Hele 55 prosent av boligkjøpere i Oslo svarer at de er villige til å prioritere beliggenhet foran boligstandard.

bomiljo

80% sier at godt kollektivtilbud er viktig


87% vil ikke flytte utenfor byen

Til tross for bekymrede boligkjøpere i hovedstaden, viser tallene fra Boligkjøperindeksen 2016 at boligkjøpere i Oslo er lite interessert i å flytte ut av byen. 87 prosent sier de ønsker en ny bolig innenfor byens grenser – hvor 43 prosent sier vil fortsette å bo i den bydelen de allerede bor i.


Bomiljø

Flertallet av de som skal kjøpe ny bolig i Oslo – 57 prosent – gir uttrykk for at de gjør det fordi de trenger mer plass. Andre årsaker som gjør at boligkjøpere i Oslo ser etter ny bolig er ønsket om en mer praktisk bolig, endret familiesituasjon, bedring i økonomien, eller ønske om å flytte til et mer trivelig nabolag.

Boligkjøpere i Oslo er også villige til å betale for et godt bomiljø. På spørsmål om man er villig til å betale ekstra for et godt bomiljø sier hele 67 prosent seg enig eller helt enig i dette. Det er 10 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Boligstandard

Boligkjøpere i Oslo er villige til å kjøpe en bolig med behov for noe oppussing. 87 prosent sier det er greit med noe overflateoppussing som sparkling og maling. Når det gjelder større rehabiliteringsprosjekter så sier 22 prosent av boligkjøperne i Oslo at det er aktuelt.


oslo_circle_garden

35% sier de ser etter en ny bolig med hage

Boligkjøperen i Oslo har også andre krav til sin nye bolig. 47 prosent mener utsikt er viktig eller svært viktig, mens 60 prosent føler det samme om kveldssol. Balkong eller terrasse er viktig i Oslo. Nesten 8 av 10 sier de ønsker balkong eller terrasse, mens 35 prosent sier de ser etter en ny bolig med hage. Garasje scorer også overraskende høyt. Nesten halvparten av alle boligkjøperne ønsker en ny bolig med garasje. 26 prosent oppgir de er ute etter en ny bolig med heis.


oslo_circle_garage

Nesten halvparten av alle boligkjøperne ønsker en ny bolig med garasje

Garasje scorer også overraskende høyt. Nesten halvparten av alle boligkjøperne ønsker en ny bolig med garasje. 26 prosent oppgir de er ute etter en ny bolig med heis.


Ønsker råd

Hele 48,5 prosent av boligkjøpere i Oslo sier de ønsker seg rådgivning og prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig. 32 prosent i Oslo sier de er villige til å betale for kjøpsrådgivning. Det er høyest i landet.

Selv om beslutningen tas raskt i visningsrunder, bruker boligkjøperen i Oslo imidlertid tid i markedet før de faktisk kjøper bolig. Hele 27 prosent sier de bruker mellom 1 til 4 år på boligkjøpet. Det kan tyde på at man ikke kjøper det første og beste man kommer over, men når man finner det man vil ha så agerer man raskt. 53 prosent sier at de har sett etter ny bolig i mer enn 6 måneder.

Boligkjøperindeksen 2016 er en web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge. Utvalg: 2369 respondenter. Signifikansnivå 95 %, +/- 1,8 % i feilmargin på målgruppen. Kjønnsfordeling utvalg: 1182 menn (49,9 %), 1187 kvinner (50,1 %). 764 av respondentene er i bosatt i Oslo.