Lavere risikovilje blant boligkjøpere i Østfold

Østfold er, i følge Boligkjøperindeksen 2016, det fylket hvor boligkjøperne ser etter de billigste boligene og er mest tilbøyelige til å flytte over lengre avstander. Boligkjøperen i Østfold er også mindre risikovillig, men mer villig til å pusse opp en ny bolig enn boligkjøpere i mange andre områder.

Finansiering

9 av 10 boligkjøpere i Østfold opplyser til Boligkjøperindeksen 2016 at de ser etter en bolig til under 4 millioner kroner. På landsbasis utgjør denne andelen bare 56 prosent. Dermed er Østfold det fylket hvor flest ser etter de rimeligste boligene.

Det ser ut til at mange i Østfold har en tilbakeholden holdning til boligkjøp, og i andre deler av landet er nok boligkjøperne mer risikovillige. Faktisk er det bare boligkjøpere i Rogaland og Telemark som er mindre risikovillige på boligmarkedet enn østfoldinger. I Østfold sier nemlig bare 49 prosent av kjøperne som eier bolig fra før at de vil kjøpe før de selger. På landsbasis utgjør denne andelen 57 prosent. Det innebærer også at andelen av østfoldinger som vil kjøpe før de selger har gått ned mer enn 10 prosentpoeng fra i fjor, da 60 prosent svarte det samme.


oestfold_circle_piggybank

70% sier at de kan møte egenkapitalkravet

Østfoldinger synes generelt det er vanskeligere å få finansieringsbevis enn i landet forøvrig. 22 prosent av østfoldingene opplever det som vanskelig å få finansieringsbevis, mot 15 prosent på landsbasis. Bare i Rogaland er det flere som opplever dette som vanskelig. Bare 70 prosent sier at de kan møte egenkapitalkravet selv, mens 30 prosent må se seg nødt til å klare det på andre måter. Det er lavere enn på landsbasis hvor 76 prosent har hele egenkapitalen.

Det lave rentenivået påvirker ikke østfoldingenes boligkjøp. Under 20 prosent opplyser at den lave renten gjør at de nå ser etter dyrere boliger. På landsbasis er denne andelen 25 prosent. Det er verdt å merke seg at østfoldingene synes selve kjøpsprosessen er vanskeligere enn i landet forøvrig – hele 34 prosent sier dette mot et landsgjennomsnitt på bare 18 prosent.

oestfold_circle_homeheart

82% ønsker en bolig innenfor samme fylke

Beliggenhet

Det er stor mobilitet blant østfoldingene, hvor 52 prosent av kjøperne er villige til å flytte over én mil, mot 36 prosent på landsbasis. Hele 18 prosent sier de er villige til å flytte ut av fylket. Tall fra Boligkjøperindeksen 2016 viser at boligkjøperne i Østfold er mer opptatt av beliggenhet enn boligstandard. Godt over halvparten – 53 prosent – sier at de prioriterer dette, noe som bare litt høyere enn landssnittet på drøyt femti prosent.

Bomiljø

48 prosent sier at de er villige til å betale ekstra for et godt bomiljø, noe som er 10 prosent lavere enn på landsbasis. Når det gjelder sammensetningen av nabolaget, skiller østfoldingene seg lite fra landet forøvrig. 38 prosent svarer at det er lite relevant hva slags sammensetning nabolaget har. Det er likt med tallet for landet som helhet. Og bare 18 prosent synes det er viktig at naboene er i samme livssituasjon.

Å få større plass er hovedårsaken til at østfoldinger flytter. 35 prosent oppgir det som årsak, mens 28 prosent ønsker seg en mer praktisk bolig. 26 prosent sier at grunnen er endring i familiesituasjon.

Boligstandard

Østfold er det fylket i undersøkelsen hvor flest er villige til å kjøpe boliger med oppussingsbehov. 9 av 10 kjøpere sier de kan gjøre noe overflateoppussing, det er rundt 5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. 20 prosent opplyser at de er villige til å kjøpe et rehabiliteringsprosjekt i Østfold.


oestfold_circle_garden

Under av halvparten av kjøperne ønsker seg hage

Av andre faktorer som påvirker kjøperne i fylket, sier 60 prosent at de ønsker garasje, mens kun 21 prosent vil ha heis. 3 av 4 vil ha balkong eller terrasse, mens i underkant av halvparten av kjøperne ønsker seg hage. 50 prosent sier at utsikt er viktig når de skal kjøpe ny bolig, mens 3 av 4 vil ha gode solforhold.

Rådgivning

Østfoldinger flest sitter en stund på gjerdet før de kjøper ny bolig. Neste 39 prosent oppgir å ha vært på boligjakt i mellom 1 og 4 år, noe som plasserer fylket i det tregeste sjiktet sammen med Akershus, Hedmark og Rogaland.

Drøyt halvparten – 55 prosent – av boligkjøperne i fylket sier de er fornøyd eller svært fornøyd med den tekniske beskrivelsen som følger med salgsoppgaven. Det viser seg også at mange østfoldinger gjerne kunne tenkt seg rådgivning i forbindelse med kjøpsprosessen, men i mindre grad enn landet forøvrig. 43 prosent har et ønske om rådgivning eller pris på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig, mot nesten 55 prosent på landsbasis. 40 prosent oppgir også at de kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver som kan gi faglig rådgivning.