Boligkjøperne i Ålesundsregionen ser etter rimelige boliger

Boligkjøpere i Ålesundsregionen er de som bruker kortest tid på å kjøpe ny bolig, de ser etter billigere boliger enn landsgjennomsnittet og er ikke villig til å prioritere beliggenhet fremfor boligstandard. Det viser tall fra Krogsveens Boligkjøperindeks 2016.

Finansiering

Ser man på tallene for hvilken prisklasse boligkjøperne i Ålesundsregionen leter i, så skiller de seg også fra resten av landet. Nær 7 av 10 boligkjøpere i regionen ser etter en bolig til under 4 millioner kroner. 15 prosent sier de titter i markedet under 2 millioner, noe som er dobbelt så mange som landsgjennomsnittet.

Over halvparten – 57 prosent – av boligkjøperne i Ålesundsregionen som eier bolig fra før sier de planlegger å kjøpe ny bolig før de får solgt den de har. Det er ganske likt som i resten av landet. 22 prosent av boligkjøperne sier allikevel at de ser på en bolig i en høyere prisklasse enn ellers på grunn av det lave rentenivået.


moereogromsdal_circle_money

58% er bekymret for prisutviklingen eller at man har nådd en pristopp

Noe av årsaken kan være at boligkjøpere i Ålesund er mindre bekymret for fremtiden enn resten av landet. 58 prosent sier de er bekymret for prisutviklingen eller at man har nådd en pristopp, det er allikevel nesten 9 prosentpoeng lavere enn resten av landet.

moereogromsdal_circle_piggybank

69% sier de møter egenkapitalkravet

Heller ikke finansieringsbeviset fra banken bekymrer boligkjøperne i Ålesund. 83 prosent sier det er enkelt å få finansieringsbevis. Det til tross for at kun 69 prosent sier de møter egenkapitalkravet på 15 prosent på egenhånd. Det er 7 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Blant annet sier 13 prosent at de sikrer egenkapitalkravet gjennom kausjon eller sikkerhet i foreldre eller andres bolig. Det er over tre ganger så mange som landsgjennomsnittet.

Beliggenhet

Boligkjøpere i Ålesundsregionen er de boligkjøperne i landet som er mest negative til å prioritere beliggenhet fremfor boligstandard. Hele 13 prosent sier de er helt uenige i dette, nesten dobbelt så mange som landsgjennomsnittet på syv prosent.


moereogromsdal_circle_homeheart

77% ønsker en bolig innenfor samme kommune

De er hjemmekjære i Ålesundsregionen. Hele 77 prosent ønsker en bolig innenfor samme kommune som de allerede bor i. I underkant av 10 prosent sier de ønsker å flytte til en annen kommune, mens kun 5 prosent sier de vil flytte ut av Møre og Romsdal. Til tross for hjemmekjære boligkjøpere, oppgir de fleste at de skal flytte over lengre avstander. 5 prosent sier de ser etter en bolig innenfor én kilometer fra der de bor, mens over 60 prosent sier de ser etter en bolig mer enn 5 kilometer unna.

Bomiljø

Boligkjøperne er villig til å betale for et godt bomiljø. 55 prosent i Ålesund svarer at de er enig eller helt enig i at de er villige til å betale ekstra for et godt bomiljø. Men når det kommer til sammensetningen av nabolaget, stiller de fleste med et åpent sinn. 36 prosent sier det er av liten betydning eller ikke relevant hva slags sammensetning det er i nabolaget – om det er mange småbarnsfamilier, familier med eldre barn/ungdom, langt til nærmeste nabo eller om det er mange boliger hvor barna har flyttet ut av huset.

Det er heller ikke viktig at naboene er i samme livssituasjon. Over 82 prosent sier at de er delvis enig, uenig eller helt i uenig i at dette er viktig i boligjakten. 43 prosent av alle boligkjøperne i Ålesund ser etter større plass når de er på jakt etter en ny bolig. 27 prosent oppgir at det er endret familiesituasjon som gjør at de er ute i boligmarkedet.

Boligstandard

Når det gjelder oppussing, så sier 22 prosent i Ålesund at det er greit med noe overflateoppussing. På spørsmålet om man ønsker å kjøpe et rehabiliteringsprosjekt, svarer 72 prosent at dette er uaktuelt.


moereogromsdal_circle_garden

43% mener det er viktig eller svært viktig med hage

Når det gjelder boligstandard ellers, ønsker 7 av 10 utsikt, 8 av 10 terrasse eller balkong, mens 6 av 10 vil ha gode solforhold med kveldssol. For 43 prosent er det viktig eller svært viktig med hage.

moereogromsdal_circle_garage

71% sier det er viktig eller svært viktig med garasje

71 prosent sier det er viktig eller svært viktig med garasje, mens 75 prosent bryr seg ikke om det er heis. 35 prosent ønsker nærhet til kollektivtrafikk, noe som er 28 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Rådgivning

42 prosent av boligkjøperne i regionen sier de har brukt under 5 måneder på å kjøpe ny bolig. Det er seks prosentpoeng flere enn landsgjennomsnittet. Ser vi på de som har brukt aller minst tid på boligkjøpet, sier nesten 22 prosent i Ålesund at de har brukt under 2 måneder på denne prosessen.

Boligkjøperen i Ålesund kan imidlertid tenke seg både bistand i boligjakten og i selve budrunden. 47 prosent oppgir at de kunne ønske seg rådgivning eller prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig, mens 23 prosent av boligkjøperne kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver.