Boligkjøperne ønsker ikke å flytte ut av Bergen

Det at bergenseren er patrioter er det ingen tvil om. Det viser også tallene fra Krogsveens boligkjøperindeks for 2016. Nesten 90 prosent av kjøperne ønsker å bli boende i vestlandshovedstaden, og kun 3 prosent ønsker å flytte ut av Hordaland. Hoveddelen av boligkjøperne i Bergen ser etter en bolig til under 4 millioner, mens nesten 6 av 10 ønsker å kjøpe ny bolig før de selger sin nåværende.

Finansiering

70 prosent av boligkjøperne i bergensområdet ser etter boliger under fire millioner kroner, og det lave rentenivået påvirker i liten grad boligkjøperne i fylket. Kun 16 prosent sier de vurderer å kjøpe en dyrere bolig på grunn av det lave rentenivået.


hordaland_circle_piggybank

72% klarer å møte egenkapitalkravet på egenhånd

Allikevel er boligkjøperne i Bergen villige til å ta risiko. 58 prosent av boligkjøperne i Bergen som eier bolig fra før ønsker å kjøpe ny bolig før de selger den nåværende. 81 prosent sier de enkelt får finansieringsbevis fra banken. 72 prosent, 4 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, sier de klarer å møte egenkapitalkravet på egenhånd, mens 9 prosent sier de får hjelp fra foreldre med enten kausjon/garanti eller sikkerhet i foreldres bolig.

hordaland_circle_money

68% er bekymret
for høye boligpriser

Samtidig viser boligkjøperne i Bergensregionen en viss bekymring over temperaturen i markedet. Nesten 68 prosent mener at prisene begynner å bli for høye, eller de er redd for at toppen er nådd og at det går mot et prisfall.

Beliggenhet

Hvis vi ser på tallene på hvor bergenserne ønsker å flytte, skiller de seg ut fra resten av landet. Ønsket om å flytte ut av byen er minimalt. Kun 5 prosent av boligkjøperne i Bergen sier de vurderer en ny kommune i Hordaland, mens kun 3 prosent sier de vurderer å flytte til et annet fylke.

bomiljo

65% ønsker nær tilknytning til kollektivtrafikk


65 prosent av boligkjøperne ønsker nær tilknytning til kollektivtrafikk. Det er kun Oslo og Akershus som skårer høyere på akkurat dette. 49 prosent av boligkjøperne i Bergen sier de prioriterer beliggenhet fremfor bomiljø. Allikevel sier 74 prosent, hele 18 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, at de er villige til å flytte lengre enn 6 kilometer fra sin nåværende bolig.

Bomiljø

Et godt bomiljø er viktig for boligkjøperen i Bergen, og 47 prosent er villig til å betale ekstra for akkurat dette. Men når det kommer til sammensetningen av nabolaget, stiller de fleste med et åpent sinn. 41 prosent sier det er av liten betydning hva slags sammensetning det er i nabolaget – om det er mange småbarnsfamilier, familier med eldre barn/ungdom, langt til nærmeste nabo eller om det er mange boliger hvor barna har flyttet ut av huset.

30 prosent svarer at de ser etter et nabolag hvor det er en blanding av barnefamilier og mer etablerte husstander. Det er heller ikke viktig at naboene er i samme livssituasjon. Nesten 86 prosent sier at de er delvis enig, uenig eller helt i uenig i at dette er viktig i boligjakten.

42 prosent av alle boligkjøpere er ute etter større plass når de ser etter ny bolig, mens 47 prosent er ute etter en mer praktisk bolig.

Boligstandard

Boligkjøpere i 2016 vet hva de vil ha og stiller høye krav til standard, og de er villige til å pusse opp litt. Drøyt 84 prosent av boligkjøperne i Bergen sier de kan tenke seg å kjøpe en ny bolig som krever noe overflateoppussing som maling, sparkling eller beising, mens bare 16 prosent ønsker full rehabilitering som skifte av kledning, etterisolering eller bytte av tak.


hordaland_circle_garden

Hage er viktige for rundt
en tredjedel av boligkjøperne

Det som er viktig i Bergen er balkong eller terrasse. Nesten åtte av ti sier dette er viktig eller svært viktig, mens 6 av 10 ønsker god utsikt. 7 av 10 boligkjøpere ønsker gode solforhold med kveldssol, mens hage er viktige for rundt en tredjedel av boligkjøperne i Bergen.

hordaland_circle_garage

47% sier garasje er viktig

Når det gjelder garasje, så sier 47 prosent i Bergen at dette er viktig. Dette er nesten 13 prosentpoeng færre enn landsgjennomsnittet.

Rådgivning

82 prosent av boligkjøperne i Bergen sier at kjøpsprosessen er uproblematisk. Allikevel oppgir 55 prosent av kjøperne at de kunne tenke seg mer rådgivning ved et boligkjøp. 27 prosent sier de kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver som kunne gi dem faglig veiledning under kjøpsprosessen.

45 prosent av boligkjøperne i Bergen opplyser at de er fornøyd eller svært fornøyd med den tekniske beskrivelsen som følger med salgsoppgaven ved kjøp av ny bolig, mens 58,5 prosent sier de har tilstrekkelig, stor eller svært stor grad av tillit til megler som boligkjøper i Bergen.