Boligkjøpere i Hedmark flytter gjerne langt

Mens nordmenn flest ser etter ny bolig i nærheten av nåværende bopæl, har ikke hedmarkingen noe problem med å flytte langt. I følge tall fra Boligkjøperindkesen 2016 sier kun 36 prosent av boligkjøperne i Hedmark at de vil prioritere beliggenhet fremfor boligstandard. Det er 14 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Dermed er fylkets boligkjøpere blant de mest mobile på landsbasis.

Finansiering

I følge tall fra Boligkjøperindeksen 2016 er finansiering ett område hvor boligkjøperne i Hedmark skiller seg fra resten av landet. Hele 92 prosent oppgir at det er enkelt å få finansiering i banken. Dette er høyest i landet, og 7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.


hedmark_circle_piggybank

69% møter egenkapitalkravet

Noe av forklaringen kan være at hedmarkingene leter etter rimeligere boliger. 82 prosent sier at de ser etter en bolig under 4 millioner kroner. På landsbasis utgjør tilsvarende andel bare 56 prosent. Det betyr at kun 18 prosent av Hedmarkingene vil betale mer enn 4 millioner kroner, mot 44 prosent av boligkjøperne på landsbasis. Samtidig oppgir kun 69 prosent at de møter kravet om 15 prosent egenkapital på egenhånd, syv prosentpoeng lavere enn resten av landet.


hedmark_circle_money

70% sier de er bekymret for det høye prisnivået

Mer enn halvparten av boligkjøperne i Hedmark som eier bolig fra før – 55 prosent – sier de planlegger å kjøpe ny bolig før de selger sin nåværende. Dette er så vidt under landsgjennomsnittet, men det viser at boligkjøpere i Hedmark er villig til å ta risiko. Det til tross for at nesten 7 av 10 boligkjøpere i Hedmark sier de er bekymret for det høye prisnivået og at man frykter at prisene etter hvert skal falle.


Beliggenhet

Hedmark er et fylke med store avstander og dette påvirker beslutningsprosessen under boligkjøp. I følge Krogsveens Boligkjøperindeksen 2016 sier 46 prosent av kjøperne i Hedmark at de er villige til å flytte lengre enn én mil fra nåværende bosted. På landsbasis sier langt færre dette: kun 36 prosent.


hordaland_circle_homeheart

60% ønsker å bli værende i sin kommune

Nær 20 prosent av kjøperne i Hedmark oppgir at de kan flytte til en annen kommune i Hedmark, mot 13 prosent på landsbasis. 60 prosent av hedmarkingene ønsker å bli værende i den kommunen de allerede bor i dag. På landsbasis er denne andelen seks prosentpoeng høyere.

bomiljo

Kun 16% oppgir nærhet til kollektivtrafikk som svært viktig


Det som er med å skille Hedmark fra andre regioner i Norge, er at beliggenhet betyr mindre. Kun 36 prosent velger beliggenhet fremfor boligstandard. På landsbasis sier halvparten av boligkjøperne at beliggenhet er viktigere en standarden på boligen. Dette bekrefter Boligkjøperindeksen, hvor kun 16 prosent av kjøperne oppgir nærhet til kollektivtrafikk som svært viktig i beslutningsprosessen. Dette er 24 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Bomiljø

Et godt bomiljø er faktisk mindre viktig for boligkjøperen i Hedmark enn i resten av landet. Halvparten av boligkjøperne sier de er villige til å betale ekstra for et godt boligmiljø. Det er allikevel 8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Når det kommer til sammensetningen av nabolaget, stiller de fleste med et åpent sinn. Over halvparten av boligkjøperne i Hedmark sier det er av liten betydning eller ikke relevant hva slags sammensetning det er i nabolaget – om det er mange småbarnsfamilier, familier med eldre barn/ungdom, langt til nærmeste nabo eller om det er mange boliger hvor barna har flyttet ut av huset. Hele 47 prosent sier også at det er lite viktig om naboene er i samme livssitasjon som dem selv.

Boligstandard

De viktigste årsakene til at boligkjøpere i Hedmark ønsker å bytte bolig er større plass (32 prosent) og en mer praktisk bolig (38,5 prosent). Hedmarkingene setter også stor pris på en bolig med garasje. Andelen som sier at dette er viktig eller svært viktig utgjør 70 prosent i Hedmark. På landsbasis er denne andelen 10 prosentpoeng lavere med 60 prosent.


hedmark_circle_garage copy

70% ønsker bolig med garasje

De viktigste årsakene til at boligkjøpere i Hedmark ønsker å bytte bolig er større plass (32 prosent) og en mer praktisk bolig (38,5 prosent). Hedmarkingene setter også stor pris på en bolig med garasje. Andelen som sier at dette er viktig eller svært viktig utgjør 70 prosent i Hedmark. På landsbasis er denne andelen 10 prosentpoeng lavere med 60 prosent.

hedmark_circle_garden

Halvparten av boligkjøperne i Hedmark ønsker hage

Halvparten av boligkjøperne i Hedmark ønsker hage, mens hele 86 prosent ønsker seg terrasse eller balkong. 60 prosent av boligkjøpere i Hedmark ønsker seg gode solforhold med aftensol, mens 55 prosent oppgir at de leter etter en bolig med utsikt.

Hele 7 av 10 boligkjøpere i Hedmark sier det er uaktuelt å kjøpe et rehabiliteringsporsjekt som innebærer store ombyggnigner som bytte av tak, etterisolering eller skifte av kledning. 82,5 prosent sier de er villige til å måtte gjøre noe oppussing, som er litt under landsgjennomsnittet.


Rådgivning

35 prosent av boligkjøperne i Hedemark opplyser at de skulle ønske de kunne få rådgivning og prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig. Samtidig sier 25 prosent at de kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver, mens 42 prosent sier at de har stor eller svært stor grad av tillit til megler i kjøpsprosessen.

Boligkjøperindeksen 2016 er en web-basert undersøkelse blant registrerte boligsøkere i Norge. Utvalg: 2369 respondenter. Signifikansnivå 95 %, +/- 1,8 % i feilmargin på målgruppen. Kjønnsfordeling utvalg: 1182 menn (49,9 %), 1187 kvinner (50,1 %). 88 av respondentene er i bosatt i Hedmark hvorav 35 på Hamar, 15 på Elverum og 38 i øvrige kommuner i Hedmark.