Boligkjøpere i Buskerud er minst interessert i å pusse opp

Nordmenn er glad i å pusse opp, men er vi villige til å kjøpe et oppussingsobjekt? Svaret er sannsynligvis nei - hvis du er fra Buskerud. Boligkjøperindeksen 2016 viser at boligkjøpere i Buskerud er bekymret for fremtiden, men likevel er villig til å ta risikoen ved å kjøpe før de selger.

Finansiering

I følge Boligkjøperindeksen 2016 sier 30 prosent av boligkjøperne i Buskerud at de ser etter objekter i prisklassen over 4 millioner kroner, mens kun 12,5 prosent ser i markedet over 5,5 millioner. Dette er vesentlig lavere enn i Oslo og Akershus. Det er allikevel god fart i boligmarkedet i Buskerud, og mange anser ikke å kjøpe før de selger som en stor risiko. 56 prosent av de som eier bolig fra før planlegger å kjøpe før de har solgt, mens bare 23 prosent sier de vil selge nåværende bolig først. Det er bare litt høyere enn i fjor, da 54 prosent svarte at de ville kjøpe før de selger.


buskerud_circle_money

70% er bekymret
for høye boligpriser

I Buskerud sier 19 prosent at de ser etter en dyrere bolig på grunn av det lave rentenivået. Det er 5,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Samtidig uttrykker 70 prosent av boligkjøperne en bekymring over markedet. De sier seg enige i at prisene begynner å bli for høye, eller at de er redde for at toppen er nådd og at det går mot et prisfall.

oslo_circle_piggybank

77% kan møte egenkapitalkravet

Når det kommer til finansiering opplever de fleste – 85,5 prosent – at det er enkelt å få finansieringsbevis. 77 prosent sier de kan møte egenkapitalkravet på 15 prosent på egenhånd.

Beliggenhet

46 prosent av boligkjøperne i Buskerud sier de er enige eller helt enige i at man prioriterer beliggenhet fremfor boligstandard. Dette er under landsgjennomsnittet. Hele 60 prosent sier at de ser etter en bolig over 6 kilometer fra nåværende bolig.

bomiljo

58% sier at godt kollektivtilbud er viktig


Når det kommer til nærhet til kollektivtrafikk svarer kun 58 prosent at dette er viktig eller svært viktig. Det er 5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, 9 prosentpoeng lavere enn Akershus og 22 prosentpoeng lavere enn i Oslo.

Bomiljø

42 prosent sier det er av liten betydning eller ikke relevant hva slags sammensetning av familier det er i nabolaget. Allikevel er et godt bomiljø viktig for boligkjøperen, og halvparten av boligkjøperne i Buskerud er villig til å betale ekstra for det.

31 prosent av de spurte i Buskerud svarer at de ser etter et nabolag hvor det er en blanding av barnefamilier og mer etablerte husstander. Det er heller ikke viktig at naboene er i samme livssituasjon. Over 86 prosent sier at de er delvis enig, uenig eller helt i uenig i at dette er viktig i boligjakten.

Når boligkjøperne i Buskerud får spørsmålet om hvorfor de ønsker å kjøpe ny bolig, svarer 40 prosent at de trenger større plass, mens 37 opplyser at de ønsker en mer praktisk bolig. Andre viktige årsaker er endring i familiesituasjon (30 prosent) og et triveligere bomiljø (21 prosent).

Boligstandard

Krogsveens Boligkjøpindeks 2016 har også spurt om boligkjøperne er interessert i å pusse opp. Svaret er at 77 prosent i Buskerud ikke er interessert i å kjøpe et såkalt rehabiliteringsprosjekt. Boligkjøpere i Buskerud er imidlertid langt mer interessert i å kjøpe en bolig hvor det bare kreves litt overflateoppussing. Her svarer 78 prosent at dette kan være interessant, men det er allikevel lavest i landet – 6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.


buskerud_circle_garden

43% ønsker bolig med hage

buskerud_circle_garage

ca. 70% ønsker garasje

I tillegg til høy teknisk standard, har også boligkjøperen i Buskerud andre ønsker og krav. Halvparten av kjøperne ønsker utsikt, mens nesten 7 av 10 ønsker gode solforhold med kveldssol. Uteplass, balkong eller terrasse er også viktig. Hele 85 prosent sier dette er viktig eller svært viktig, 43 prosent ønsker hage, mens nærmere 70 prosent ønsker garasje.

Rådgivning

Nesten halvparten av boligkjøperne – 47 prosent – i Buskerud svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde med den tekniske beskrivelsen salgsoppgavene. Allikevel sier 57 prosent at de kunne tenke seg rådgivning og/eller prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig.

Nesten 19 prosent opplyser at de synes kjøpsprosessen er vanskelig eller svært vanskelig, mens nesten 24 prosent sier de kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver for faglig veiledning under boligkjøpet.