Boligkjøpere i Akershus ser etter dyre boliger

I følge Boligkjøperindeksen 2016 sier nesten 40 prosent av boligkjøperne i Akershus at de ser etter boliger over 5,5 millioner kroner – og hele 15 prosent leter i markedet over 7 millioner kroner. Det til tross for at nesten 7 av 10 boligkjøpere er bekymret for utviklingen i boligmarkedet.

Finansiering

Akershus har lenge vært blant de dyreste boligområdene i landet. Sammenligner vi tallene fra Boligkjøperindeksen 2016 med tallene fra 2015, så har andelen av de som ser på bolig over 5,5 millioner kroner i Akershus økt fra 33 til 36 prosent. Det er allikevel tydelige forskjeller innad i Akershus. Mens over 50 prosent av boligkjøpere i Asker og Bærum ser etter boliger over 5,5 millioner kroner, sier 32 prosent i Skedsmo og 36 prosent i Lørenskog det samme.


Et brennhett boligmarked i og rundt hovedstaden påvirker også boligkjøperne i Akershus. Over halvparten – 55 prosent – sier de planlegger å kjøpe ny bolig før de får solgt sin nåværende bolig. Dette tallet er basert på kjøpere som eier bolig fra før. Likevel sier kun 22 prosent at de vurderer en dyrere bolig enn planlagt på grunn av det lave rentenivået. Dette er litt under landsgjennomsnittet.
Nesten 7 av 10 boligkjøpere i Akershus sier de er bekymret for at det enten har blitt for dyrt å kjøpe bolig eller at de er redde for at man har nådd toppen og at prisene skal falle. Allikevel oppgir 86 prosent at det er enkelt å få finansieringsbevis fra banken, mens 81 prosent oppgir at de møter egenkapitalkravet på 15 prosent på egenhånd. Det er høyest i landet og over 5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

akershus_circle_piggybank

81% oppgir at de møter egenkapitalkravet

akershus_circle_money

70% er bekymret
for høye boligpriser

Beliggenhet

Beliggenhet er også viktig i Akershus. 49 prosent av boligkjøperne er villige til å prioritere beliggenhet fremfor boligstandard. Samtidig viser tallene at 54 prosent av kjøperne er villige til å flytte mer enn 6 kilometer fra sin nåværende bolig, mens 35 prosent er villig til å flytte mer enn 10 km.

bomiljo

67% sier at godt kollektivtilbud er viktig

Kun 12 prosent av boligkjøperne sier de ønsker å flytte ut av Akershus, mens 66,5 prosent ønsker å bli værende i den kommunen de allerede bor i. 67 prosent ønsker en bolig i nærheten av kollektivtrafikk. Det er litt over landsgjennomsnittet, men hele 13 prosentpoeng lavere enn i Oslo.

Bomiljø

Nesten 56 prosent av boligkjøperne i Akershus sier de er villige til å betale ekstra for et godt bomiljø. Men når det kommer til sammensetningen av nabolaget, sier 34 prosent at det er av liten betydning eller ikke relevant hva slags sammensetning det er i nabolaget.

35 prosent i Akershus svarer at de ser etter et nabolag hvor det er en blanding av barnefamilier og mer etablerte husstander. Det er heller ikke viktig at naboene er i samme livssituasjon. Nesten 8 av 10 sier at de er delvis enig, uenig eller helt i uenig i at dette er viktig i boligjakten.

I Akershus oppgir 39 prosent at de ønsker en mer praktisk bolig som årsak til hvorfor de er ute etter ny bolig. 37 prosent av alle boligkjøpere er ute etter større plass.

Boligstandard

Det er lite interesse for rehabiliteringsprosjekter i Akershus. Kun to av ti sier det er aktuelt å kjøpe en bolig som trenger betydelig oppussing. Når det gjelder boliger med behov for overflateoppussing, sier 84,5 prosent at dette kan være aktuelt.


akershus_circle_garden

50% ønsker bolig med hage

akershus_circle_garage

70% + mener garasje er viktig eller svært viktig

I følge Krogsveens Boligkjøperindeks 2016 så ønsker halvparten av kjøperne en ny bolig med utsikt, mens 70 prosent sier det er viktig eller svært viktig med gode solforhold og kveldssol. Hele 84 prosent sier de ønsker balkong eller terrasse, mens halvparten av boligkjøperne ønsker seg hage. Også garasje er viktig i Akershus. Godt over 70 prosent av boligkjøperne sier at garasje er viktig eller svært viktig.

Rådgivning

Boligkjøperne i Akershus er faktisk de boligkjøperne i landet som sier de bruker lengst tid på finne en ny bolig. Hele 4 av 10 sier de har brukt mellom ett og fire år på kjøpsprosessen. Dette viser at selv om man tar raske beslutninger i budrundene, så bruker boligkjøpere i Akershus tid på å sette seg godt inn i markedet.

45 prosent av boligkjøperne i Akershus oppgir at de kunne ønske seg rådgivning eller prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig, mens 26 prosent sier de er villige til å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver. 34 prosent sier i Akershus at de har god eller svært god tillit til at megler ivaretar deres interesser som boligkjøper, mens 85 prosent av boligkjøperne synes kjøpsprosessen ved anskaffelse av ny bolig er uproblematisk.